Productomschrijving

EFLUELDA® is aangewezen voor de actieve immunisatie van personen van 60 jaar en ouder voor de preventie van griep.

EFLUELDA® moet worden gebruikt op basis van de officiële aanbevelingen.

Terugbetaling

EFLUELDA® wordt terugbetaald voor personen van 65 jaar en ouder en indien ze wordt voorgeschreven voor rechthebbenden die:

 1. Zich bevinden de residentiële zorg (woonzorgcentra, centra voor herstelverblijf, centra voor kortverblijf, centra voor dagverzorging en dagopvang, assistentiewoningen), OF,
 2. Verblijvend in een andere vorm van instelling.

Dosering en wijze van toediening

Afgaande op de klinische ervaring met het trivalent vaccin wordt een jaarlijkse hervaccinatie aanbevolen gezien de duur van de immuniteit die het vaccin biedt en omdat de circulerende stammen van het griepvirus van jaar tot jaar kunnen veranderen.

Efluelda® is een quadrivalent geïnactiveerd 'hoog gedoseerd' (HD) griepvaccin, bestemd voor personen van 60 jaar en ouder1.

Dosering

Bij volwassenen van 60 jaar en ouder: één dosis van 0,7 ml1.

Toedieningswijze

De voorkeursroute van toediening voor dit vaccin is intramusculair, maar het kan ook subcutaan worden toegediend.
De aanbevolen plaats voor intramusculaire injectie is de deltaspier. Het vaccin mag niet in de bilspier worden geïnjecteerd, of in gebieden waar zich een grote zenuwstam kan bevinden1.

Toleratieprofiel

Efluelda® heeft een goed veiligheids- en tolerantieprofiel1,2,3.

Gegevens gebaseerd op meldingen van bijwerkingen tijdens de klinische ontwikkeling en post-marketing ervaring (> 166 miljoen dosissen verdeeld)3,4,5.

Het trivalente HD-vaccin gaf meer lokale reactie dan het trivalente SD-vaccin; deze reacties waren van lichte tot matige intensiteit5.

Het tolerantieprofiel van Efluelda® is globaal gezien vergelijkbaar met dat van het trivalente HD-vaccin: een aanvaardbaar tolerantieprofiel met licht verhoogde reactogeniciteit in vergelijking met het vaccin aan standaarddosis1,3. De meeste van deze reacties traden op en verdwenen binnen drie dagen na vaccinatie1.

Samenvatting van de productkenmerken

Referenties

 1. Efluelda RCP, August 2021
 2. Lee, JKH et al. Vaccine. 2021; 39 Suppl. 1 A24–A35
 3. Pepin S et al., Hum Vaccin Immunother. 2021 Oct 29;1-12. doi: 10.1080/21645515.2021.1983387.
 4. Kaka et al. Open Forum Infectious Diseases, 2017 January 12;4(1)
 5. Falsey A, et al. J Infect Dis. 2009;200(2):172-180

Materialen

 • Bijlage A

  Model formulier voor de aanvraag tot vergoeding van de farmaceutische specialiteit EFLUELDA®

  Publication card

  Efficacy of High-Dose versus Standard-Dose Influenza Vaccine in Older Adult

  Publication card

  Efficacy and effectiveness of high-dose influenza vaccine in older adults by circulating strain and antigenic match:...

  Publication card

  Comparative effectiveness of high-dose versus standard-dose influenza vaccination on numbers of US nursing home residents admitted to hospital: A cluster-randomised trial

 • Bijlage A

  Model formulier voor de aanvraag tot vergoeding van de farmaceutische specialiteit EFLUELDA®

  Publication card

  Efficacy of High-Dose versus Standard-Dose Influenza Vaccine in Older Adult

  Publication card

  Efficacy and effectiveness of high-dose influenza vaccine in older adults by circulating strain and antigenic match:...

  Publication card

  Comparative effectiveness of high-dose versus standard-dose influenza vaccination on numbers of US nursing home residents admitted to hospital: A cluster-randomised trial

 • Helaas, geen materiaal beschikbaar

Ontdek meer

Sanofi Belgium MAT-BE-2100920 – V1 – 11/2021