Productomschrijving

Vaxigrip Tetra® is een quadrivalent griepvaccin (gesplitst virion, geïnactiveerd)

Vaxigrip Tetra® is beschikbaar onder de vorm van een suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit.

Vaxigrip Tetra® is geïndiceerd voor de preventie van influenza, veroorzaakt door de twee subtypes van het influenza A-virus en de twee types van het influenza B-virus in het vaccin voor:

- actieve immunisatie van volwassenen, inclusief zwangere vrouwen, en kinderen van 6 maanden en ouder,

- passieve bescherming van baby(’s) van geboorte tot minder dan 6 maanden oud, na vaccinatie van zwangere vrouwen.

Het gebruik van Vaxigrip Tetra® moet gebaseerd zijn op officiële aanbevelingen.

Dosering

Afgaande op de klinische ervaring met het trivalent vaccin wordt een jaarlijkse hervaccinatie aanbevolen gezien de duur van de immuniteit die het vaccin biedt en omdat de circulerende stammen van het griepvirus van jaar tot jaar kunnen veranderen.

Volwassenen: één dosis van 0,5 ml.

Pediatrische patiënten
Kinderen tussen 6 maanden en 17 jaar: één dosis van 0,5 ml.

Bij kinderen jonger dan 9 jaar die nog niet eerder zijn gevaccineerd, dient na een tussenperiode van ten minste 4 weken een tweede dosis van 0,5 ml te worden gegeven.

Zuigelingen jonger dan 6 maanden: de veiligheid en werkzaamheid van toediening van Vaxigrip Tetra® (actieve immunisatie) zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Met betrekking tot passieve immunisatie: een enkelvoudige dosis van 0,5 ml toegediend aan zwangere vrouwen kan zuigelingen beschermen vanaf de geboorte tot de leeftijd van minder dan 6 maanden; echter, niet al deze zuigelingen, zullen beschermd zijn.

Samenvatting van de productkenmerken

Veel gestelde vragen

    Het vaccin dient als intramusculaire of subcutane injectie te worden gegeven

    De vookeursplaatsen voor intramusculaire injectie zijn het anterolaterale deel van het bovenbeen (of de deltoidspier als daar voldoende spiermassa aanwezig is) bij kinderen tussen de 6 en 35 maanden, of de deltoidspier bij kindren vanaf 36 maanden en bij volwassenen.

    Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren. De spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Materialen

Ontdek meer

Sanofi Belgium, MAT-BE-2000661